Flota

Suport Vital Bàsic (SVB)

El Servei Vital Bàsic (SVB) es tracta de vehicles condicionats amb aquells elements indispensables per respondre ràpidament davant eventualitats i realitzar cures menors.

Equipament

  • Material fungible
  • Material immobilització
  • Material aspiració
  • Material perfusió
  • DEA (desfibril·lador extern)
  • Motxilla primaris

Opcions de dotació

  • 2 tècnics d'emergències sanitàries (TES)
  • 1 tècnic d'emergències sanitàries (TES) + 1 infermer (DUI)