Contacta

Pots contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte o consulta a través del següent formulari, enviant un correu a info@lafuente.cat o trucant al 93 588 57 70.

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del qual és responsable <strong>ESTYOFI, S.L.</strong>. Les seves dades s'utilitzaran, exclusivament, per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPD_GDD) Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran als nostres fitxers mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

Amb el seu consentiment, les seves dades també poden ser utilitzades per informar-lo de productes, serveis o promocions que poden ser del seu interès.

Si voleu que Autobuses de Granollers, S.L, en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les vostres dades personals amb finalitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica, marqueu aquesta casella.

De conformitat amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Autobuses de Granollers, S.L. informa que les dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer titularitat d’Autobuses de Granollers, S.L., amb la finalitat de permetre la correcta execució dels serveis que l'usuari desitgi contractar i perquè Autobuses de Granollers, S.L., en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les vostres dades personals amb finalitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

Autobuses de Granollers, S.L., garanteix a totes les persones interessades les dades de les quals siguin objecte de tractament conforme amb el que s’ha esmentat anteriorment que ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

Les persones interessades podran, en tot moment, exercir els drets reconeguts a la LOPD d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L'exercici d'aquests drets el pot fer la mateixa persona interessada, dirigint-se a Sagalés, mitjançant escrit dirigit a l'atenció del responsable de Protecció de Dades d’Autobuses de Granollers, S.L., Apartat de Correus 31, 08100 de Mollet del Vallès, o enviant un correu electrònic a l'adreça següent: mailto:lopd@sagales.com.

L'usuari pot accedir a les seves dades i requerir, en qualsevol moment, una còpia de les que estiguin en possessió d’Autobuses de Granollers, S.L., per fer-ne una revisió, modificació o actualització. L'usuari certifica que la informació que consigni en el formulari de registre és certa i completa. Així mateix, l'usuari accepta que és l'únic responsable de mantenir actualitzada aquesta informació.